Enter

Fjäriln vingad syns på Haga

Fjäriln vi[G]ngad sy[D7]ns på Hag[G]a  
mellan d[Am]immors fr[D7]ost och d[G]un  
sig sitt [G]gröna s[D7]kjul til[G]laga
och i blom[Am]man sin[D7] paul[G]un.  
[G]Minsta kr[E7]äk i kärr och[Am] syra,
nyss av so[D]lens v[D7]ärma väc[G]kt,  
till en [G]ny, h[D7]ögtidlig y[G]ra  
eldas vid s[Am]efire[D7]ns fl[G]äkt.

Haga, i d[G]itt [D7]sköte rö[G]jes  
gräsets bro[Am]dd och[D7] gula [G]plan;
[G]stolt i dina rä[D7]nnlar hö[G]jes  
gungande d[Am]en vi[D7]ta sva[G]n;  
[G]längst ur sko[E7]gens glesa k[Am]amrar
höras tä[D]ta å[D7]terskal[G]l,  
[G]än från den gr[D7]aniten ham[G]rar,
än från [Am]yx i björ[D7]k och ta[G]ll.  

Se, Bruns[G]vikens[D7] små naj[G]ader
höja sin[Am]a gyl[D7]lne ho[G]rn,  
[G]och de frusand[D7]e kaskad[G]er  
sprutas ö[Am]ver S[D7]olna tor[G]n.  
[G]Under skygd av v[E7]älvda st[Am]ammar
på den vä[D]g, man st[D7]ädad s[G]er,  
[G]fålen yvs och hj[D7]ulet damma[G]r,  
bonden mi[Am]ldt åt [D7]Haga   [G] ler.

Vad gudom[G]lig l[D7]ust att rö[G]na  
inom en så l[Am]juvli[D7]g par[G]k,  
[G]då man, hälsad a[D7]v sin sk[G]öna,
ögnas av[Am] en m[D7]ild mo[G]nark!
[G]Varje blick, hans [E7]öga skic[Am]kar,   
lockar tack[D]samheten[D7]s tå   [G]r,  
[G]rörd och tjust av des[D7]sa blickar[G]    
själv den t[Am]rumpne [D7]glättig gå[G]r.  

Fjäriln vingad syns på Haga
mellan dimmors frost och dun
sig sitt gröna skjul tillaga
och i blomman sin paulun.
Minsta kräk i kärr och syra,
nyss av solens värma väckt,
till en ny, högtidlig yra
eldas vid sefirens fläkt.

Haga, i ditt sköte röjes
gräsets brodd och gula plan;
stolt i dina rännlar höjes
gungande den vita svan;
längst ur skogens glesa kamrar
höras täta återskall,
än från den graniten hamrar,
än från yx i björk och tall.

Se, Brunsvikens små najader
höja sina gyllne horn,
och de frusande kaskader
sprutas över Solna torn.
Under skygd av välvda stammar
på den väg, man städad ser,
fålen yvs och hjulet dammar,
bonden mildt åt Haga ler.

Vad gudomlig lust att röna
inom en så ljuvlig park,
då man, hälsad av sin sköna,
ögnas av en mild monark!
Varje blick, hans öga skickar,
lockar tacksamhetens tår,
rörd och tjust av dessa blickar
själv den trumpne glättig går.

Chords

  • G
  • D7
  • Am
  • E7
  • D

Pick an instrument

Transpose the song

Chord data © Chordinator.com

blog comments powered by Disqus
 
Validating login...